MAN

Proizvodnja energije plinskim motorima

Snaga postaje struja i toplina

MAN plinski motori rade pouzdano 24 sata na dan, sedam dana u tjednu (COP).
Na bioplin ili prirodni plin, na 50 ili 60 Hz, proizvodeći za Vas energiju i toplinu.

Motori

 • MAN E0834LE
  MAN E0834LE
 • MAN E2676LE
  MAN E2676LE MAN E2676LE
 • MAN E2842LE
  MAN E2842LE
 • MAN E2876LE
  MAN E2876LE MAN E2876LE
 • MAN E3262LE
  MAN E3262LE MAN E3262LE
 • MAN E3268
  MAN E3268 MAN E3268

MAN Engines